OM TECHNONICOL

TECHNONICOL Corporation är Rysslands och Europas största tillverkare av material för takläggning, vattentätning och värmeisolering. Bolaget bildades 1992 och har sedan dess förvärvat sig omfattande erfarenheter på byggmaterialmarknaden. Vi är stolta att erbjuda moderna material och teknologier som i sig förenar den globala expertisen och våra egna FoU-resultat.

print-A32.jpg

Ett brett sortiment av högkvalitativa material och tillförlitliga lösningar gör det möjligt att göra ett val som passar kunden bäst avseende såväl priset som kvalitén. Det glädjer oss att veta att våra material används vid uppförande av bostadshus, industrianläggningar, broar, den sociala infrastrukturens faciliteter och andra byggobjekt som höjer levnadsstandarden och livskvalitén för många människor runt om i världen.

56

produktions-anläggningar
i 7 länder

95

våra produkter
levereras till 95 länder
över hela världen

1 MD

årsomsättningen
uppgår till över
en miljard euro

1868

koncernens äldsta
fabrik grundades
1868

Bolaget utvecklar och marknadsför material och system som minimerar energiförluster inom den industriella sektorn och offentliga inrättningar. De senaste teknologier som används för framställning av TECHNONICOLs produkter gör det möjligt att ävsevärt reducera kostnader för konditionering av byggnader. Vi introducerar byggsystem som inriktar sig på att skapa ett allsidigt skydd för hela strukturen – från fundament till tak.

De produkter som TECHNONICOL erbjuder – högkvalitativa vatten- och värmeisoleringsmaterial – är hetl kompatibla och kan användas i de system som erbjuds. Materialens kompatibilitet med varandra utgör en av grundförutsättningarna för att erhålla ett tillförlitligt och komplett isoleringssystem. Det är därför som våra experter har utarbetat en rad professionella tekniska lösningar för olika slags projekt. Här följer vi de tre huvudprinciperna: komponenternas kompatibilitet, hållbarhet och rimliga priser. Vi kan försäkra att våra kunder får den bästa kompletta lösningen och professionellt stöd under designfasen.

Det breda produktsortimentet gör det möjligt för bolaget att erbjuda material med olika egenskaper som skall exakt motsvara kundens krav så att kunden inte skall behöva betala för de egenskaper som inte behövs. Vi tar också hänsyn till de standards, normer och regelverk som gäller i olika länder och utvecklar våra produkter och lösningar i överensstämmelse med respektive lands lagar.

Vi är stolta över det vi skapar och tillverkar. Vi njuter av att se hur högkvalitativa produkter tillverkas av de allra enklaste råvarorna med hjälp av vår moderna utrustning, vårt jobb och engagemang. Vi håller på att ständigt förbättra oss själva och strävar efter att göra samma för miljön. Vi föredrar att ta itu med byggnaders och anläggningars allsidiga energieffektivitet. Våra innovativa lösningar gör det möjligt för oss att skapa högteknologiska och enerigeffektiva byggnader, höja kvalitén hos byggnader under uppförande, skära ner bygg- och driftskostnaderna. Det glädjer oss att veta att våra material används vid uppförande av bostadshus, industrianläggningar, broar, den sociala infrastrukturens faciliteter och andra byggobjekt som höjer levnadsstandarden och livskvalitén för många människor runt om i världen.