FÖRDELAR

VI ÄR STOLTA ÖVER VÅR HISTORIA OCH ERFARENHET I TILLVERKNING AV TAKMATERIAL


Vi har samlat på oss betydande erfarenhet i tillverkning av material för vatten-, ljud- och värmeisolering och kan idag erbjuda de nyaste material och teknologier som förenar den internationella expertisen och våra egna FoU-centers produktutvecklingsresultat. Vi accepterar och stöttar traditionerna hos de produktionsanläggningar som blivit delar av vårt concern. Bolaget TECHNONICOL grundades först 1992 men det finns bland våra medlemsföretag de som har mer än 100 års historia bakom sig och erfarenhet inom tillverkning av takmaterial.

advantages-2.jpgFabriken Dehtochema — tillverkare av vattenisolerande bitumenmaterial – blev 2008 en del av vårt bolag. Den startades 1868 i Běla pod Bezdězem (Republiken Tjeckien). Genom åren moderniserades fabriker vid flera tillfällen: nya produktionslinjer dykte upp och de modernaste teknologierna behärskades. Det gynnsamma geografiska läget tillåter att leverera tak- och vattenisoleringsmaterial till Tjeckiens och Europas alla regioner.

advantages-1.jpgFabriken TECHNONICOL – Viborg är historiskt sett vår allra första produktionsanläggning som började tillverka bolagets material redan 1994. Viborgska fabriken för tillverkning av tak- och vattenisoleringsmaterial räknar dock sin historia tillbaka till 1918. Vid den tiden grundades aktiebolaget Tienhaara fabrik för kartonger och takmaterial på före detta finskt territorium. Dess bekväma läge i nordvästra Ryssland och i närheten av en Östersjöhamn gör det möjligt att leverera produkterna till världens alla hörn. Produkternas höga kvalité som intygas av många internationella certifikat gör fabriken till concernens intergrerande del.

advantages-3.jpg År 2001 blev fabriken MIDA LT en del i TECHNONICOL. Den grundades 1960 i Gargždai (Litauen) och är den enda fabrik i Baltikum som tillverkar takprodukter av polymerbitumen: takplattor i olika färger, modifikationer, tjocklekar och geometriska former samt takmembran för plana tak. Genom att varje år investera i modernisering och utökning av produktionskapaciteten, införa de modernaste teknologierna och höja taksystemens tillförlitlighet har fabriken gjort sig förtjänt av ett gott rykte och har all anledning att vara stolt över sin förmåga att tillfredsställa krav från olika byggorganisationer.

advantages-4.jpg TECHNONICOLs hjärta är antagligen produktionssammanslutningen i staden Rjazan. Här finns concernens åtta moderna fabriker belägna som tillverkar olika sorters produkter: bitumenmembran, flerskiktade och enskiktade bitumentakplattor, PVC-membran, polyuretanskum, stenull, extruderad styrencellplast (XPS) och fast polyuretanskum (PIR). De flesta av våra FoU-resurser är också koncentrerade i Rjazan för att säkerställa den maximala synerigeffekten. På basis av flera utbildningscenter kan våra partners få de bästa kunskaperna och färdigheterna inom materialanvändning.

Genom åren har TECHNONICOLs alla produktionsanläggningar moderniserats många gånger för att motsvara byggmarknadens moderna tendenser. Vår mer än hundraåriga erfarenhet av materialtillverkning och vårt engagemang för innovationer gör det möjligt för oss att gå framåt och nå framgång!


TECHNONICOL är ett socialt och ekologiskt ansvarigt bolag. På våra fabriker investerar vi inte bara i föroreningsreducerande faktorer utan även i byggsystem som kan minimera energiförluster inom tillverkningsindustrin och den allmännyttiga sektorn samt i nya innovativa produkter som inriktas på att hjälpa vår planet och göra människors liv säkrare och bekvämare. Miljövänliga varor är fördelaktiga inte bara för business utan även för gemene köpare – tack vare lägre tillverknings- och transportkostnader. Allmänna krav för val av miljövänliga produkter är välkända: lokal produktion som minskar kostnaderna för luftförorenande transporter; miljösäkerheten och en ekonomiskt effektiv produktion som reducerar kostnaderna.

eco_1.png

MILJÖVÄNLIG PRODUKTION

Vårt bolag är medvetet om sitt sociala ansvar för upprätthållande av vänlig miljö och hållbar användning av naturresurser. Det är därför vi årligen investerar över 1 miljon euro i miljöskydd. Koncernens alla produktionsanläggningar blir föremål för statlig utvärdering ur miljösynvinkeln redan under designstadiet. Miljötillståndet övervakas på våra industrianläggningar dagligen. TECHNONICOL investerar i avfallsfri produktion, avancerad utrustning och miljöskyddsteknik.

eco_2.png

INNOVATIVA PRODUKTER SOM HJÄLPER VÅR PLANET

Innovativa produkter som hjälper vår planet: vi har utarbetat en speciell produktlinje med polymerbitumenmaterial som skapas med omsorg om vår planets framtid – serien som heter TECHNONICOL ENVIRO. Vi har upptäckt att yttertaket kan verkligen påverka miljön genom att rena luften i städerna och påverka positivt på energieffektiviteten. På ett framgångsrikt och effektivt sätt förenar ENVIRO-serien miljövänligheten och de teknologier som inriktas på att höja levnadsstandarden och reducera driftkostnaderna för de fastigheter där materialet används. Vi har bevisat att ett tak kan vara grönt inte bara i bemärkelse av dess färg.

eco_4.png

LEAN PRODUCTION

De grundläggande begreppen för våra produktionsanläggningars framgångsrika verksamhet är följande: alla sorters kostnader och slöseri; ständig effektivitetshöjning av produktionskontroll; hushållning med råvaror och naturresurser som är involverade i produktion; personalens höga kompetens och modern utrustning syftade till att utesluta fabrikationsfel; lösning av överförbrukningsfrågan – alla material tillverkas i överensstämmelse med exakt beställning.

eco_3.png

ÅTERVINNING

Vi inser även vikten av återvinning: alla material som tillverkas på våra fabriker och alla lösningar som erbjuds av våra experter utarbetas i överensstämmelse med principen om avfallsfri produktion; våra produktionsanläggningar är utrustade med de senaste teknologierna syftade till att reducera bränsleförbrukningen och maximera återanvädninge av de resurser som förbrukas i produktion; de flesta av producerade material kan återvinnigsbara.

eco_5.png

REDUCERING AV TRANSPORTUTSLÄPP

Våra fabriker har ett gynnsamt geografiskt läge vilket minimerar materialens transport till destinationsplatserna. På detta sätt reducerar vi transportkostnaderna och transportutsläppen.

SPARA ERA PENGAR UTAN ATT SNÅLA PÅ KVALITÉ!


1. Tillförlitlighet och kvalité hjälper spara pengar på längre sikt

En byggnads livslängd är direkt relaterad till de material som användes vid dess uppförande. Köparen föredrar ofta de billigaste byggmaterialen i sin strävan att spara pengar, men en tid senare börjar en hel del proboem uppstå som medför extra kostnader för drift av fastigheten. De pengar som en gång sparats på takläggning kommer att ha katastrofala konsekvenser under regnperioden. De pengar som en gång sparats på fundamentets vattentätning kommer att leda till betongens tidiga destruktion så att byggnaden blir farlig för människor. Det visar sig att om man betalar små pengar för tak- och vattenisoleringsmaterial framkallar det konsekvenser som kräver mycket större investeringar för att bli lösta. Att köpa högkvalitativa material är uppenbarligen fördelaktigare på längre sikt.

2. Brett produktsortiment gör det möjligt för oss att erbjuda er just det material ni behöver

Det är välkänt att urvalet av material för lutande tak måste skilja sig från exempelvis urvalet av vattenisoleringsmaterial för brobygge. Vi har utvärderat hundratals möjliga systemlösningar och materialkombinationer och kan nu erbjuda er det bästa möjliga material som exakt motsvarar era behov så att ni inte behöver betala för de egenskaper som ni inte efterfrågar.

3. TECHNONICOLs material hjälper skära ner energiförluster

Bolaget utvecklar och marknadsför material och system som minimerar energiförluster inom den industriella sektorn och offentliga inrättningar. De senaste teknologier som används för framställning av TECHNONICOLs produkter gör det möjligt att ävsevärt reducera kostnader för konditionering av byggnader. Vi introducerar byggsystem som inriktar sig på att skapa ett allsidigt skydd för hela strukturen – från fundament till tak.
De produkter som TECHNONICOL erbjuder är hetl kompatibla och kan användas i de system som erbjuds. Materialens kompatibilitet med varandra utgör en av grundförutsättningarna för att erhålla ett tillförlitligt och komplett isoleringssystem. Det är därför som våra experter har utarbetat en rad professionella tekniska lösningar för olika slags projekt. Här följer vi de tre huvudprinciperna: komponenternas kompatibilitet, hållbarhet och rimliga priser. Vi kan försäkra att våra kunder får den bästa kompletta lösningen och professionellt stöd under designfasen.

4. Ni kan få allt ni behöver på ett och samma ställe

Vi producerar ett brett sortiment av takläggnings- samt vatten-, ljud- och värmeisoleringsmaterial: polymerbitumenmembran (АРР och SBS), takplattor, enskiktade syntetmembran (PVC och TPO), profilerade HDPE-membran, flytande vattentätning av bitumen (takprimer och gjutasfalt), polyuretanskum, XPS, stenull, glasmineralull och PIR – allting som kan behövas för att skydda alla slags byggobjekt från fundament till tak. Ni kan få alla isoleringsmaterial på ett och samma ställe vilket hjälper er att spara både tid och pengar.

5. Ni kan få unika produkter skräddarsydda speciellt för er

Vår produktionskapacitet och utrustning för det möjligt för oss att såväl leverera material för stora byggprojekt som utveckla unika produkter baserade på individuella krav. Personalens kompetens, professionell teknisk rådgivning, utveckling av nya material på våra egna FoU-center, produkternas och lösningarnas höga kvalité – allt detta gör det möjligt för TECHNONICOL att närma sig till varje kund på ett individuellt sätt och hjälper oss att möta varje kunds förväntningar och behov.
En av våra prioriterade principer är dessutom en ständig förbättring av kundservice. TECHNONICOLs produkters ledande position på marknaden för vattentätningsmaterial har uppnåtts inte bara på grund av den höga kvalitén hos de produkter vi tillverkar utan även tack vare det tekniska stödets höga nivå.

VI GARANTERAR KVALITÉ


Alla våra produkter som erbjuds i Indien såväl som i världens andra regioner genomgår sträng kvalitetskontroll i överensstämmelse med EN- och ASTM-normerna. Vi tycker att nyckeln till TECHNONICOLs framgångsrika verksamhet ligger i den höga forsknings- och kontrollkvalitén före, under och efter produktionsprocesser. TECHNONICOLs alla exportanläggningar har gått igenom certifieringen enligt UNI EN ISO 9001 samt UNI EN ISO 14001 och uppfyller fullständigt de kvalitetskrav som fastläggs genom dessa internationella standards. TECHNONICOLs produkters höga kvalité intygas av ett stort antal certifikat och prövningsprotokoll som utfärdats av många ledande institutioner och forskningscenter jorden runt. Kvalitetsstandarder inom industriproduktion utgör en del i vår företagskultur: Lean Production-standarderna och Dao Toyota-principerna implementeras.

TECHNONICOL har 6 forsknings- och utvecklingscenter som ligger i närheten av produktionsanläggningarna samt ett antal laboratorier för testning av nya material. TECHNONICOLs forskare är fokuserade på att studera byggmaterialens prestanda, förebygga deras åldrande, utöka användningsmöjligheterna genom att utvidga deras arbetstemperaturområde, utveckla tilläggsfunktioner såsom luftrening, resistens mot mossa eller förhöjd energieffektivitet.

Laboratorier vid fabrikerna arbetar med modern utrustning som används för att studera materialens fysiska och mekaniska egenskaper inom ett stort temperaturområde, fastsälla råvarornas struktur och sammansättning, testa materialens hållbarhet. Den unika kromatografiutrustningen används för att bestämma sammansättningen av bitumen för tillverkning av takmaterial samt optimera valet av modifierande tillsatsmedels typ och mängd.

Vi är till 100% säkra på de produkter vi tillverkar och är glada att stå till den internationella byggbranschens tjänst med våra erfarenheter, tillförlitliga lösningar och högkvalitativa produkter.