PRODUKTIONSFÖRBÄTTRING

Nyckeln till TECHNONICOLs framgångsrika verksamhet ligger i den höga forsknings- och kontrollkvalitén före, under och efter produktionsprocesser. TECHNONICOLs alla exportanläggningar har gått igenom certifieringen enligt UNI EN ISO 9001 samt UNI EN ISO 14001 och uppfyller fullständigt de kvalitetskrav som fastläggs genom dessa internationella standards.

IMG_7099.jpg

TECHNONICOLs alla produktionsanläggningar engagerar sig för att ständigt förbättra sitt preventiva arbete mot miljöförorening och dess överensstämmelse med den relevanta miljölagstiftningen.

  • Koncernens alla produktionsanläggningar blir föremål för statlig utvärdering ur miljösynvinkeln redan under designstadiet. Miljötillståndet övervakas på våra industrianläggningar dagligen. TECHNONICOL investerar i avfallsfri produktion, avancerad utrustning och miljöskyddsteknik.
  • Alla produkter som utvecklas och tillverkas av TECHNONICOL uppfyller miljökrav och är ofarliga för människor och miljön.

Vår produktionskapacitet och utrustning för det möjligt för oss att såväl leverera material för stora byggprojekt som utveckla unika produkter baserade på individuella krav. Personalens kompetens, professionell teknisk rådgivning, utveckling av nya material på våra egna FoU-center, produkternas och lösningarnas höga kvalité – allt detta gör det möjligt för TECHNONICOL att närma sig till varje kund på ett individuellt sätt och hjälper oss att möta varje kunds förväntningar och behov. En av våra prioriterade principer är dessutom en ständig förbättring av kundservice. TECHNONICOLs produkters ledande position på marknaden för vattentätningsmaterial har uppnåtts inte bara på grund av den höga kvalitén hos de produkter vi tillverkar utan även tack vare det tekniska stödets höga nivå.


MATERIALFORSKNING

materials-research-img-1.jpgTECHNONICOL har 6 forsknings- och utvecklingscenter som ligger i närheten av produktionsanläggningarna samt ett antal laboratorier för testning av nya material. TECHNONICOLs forskare är fokuserade på att studera byggmaterialens prestanda, förebygga deras åldrande, utöka användningsmöjligheterna genom att utvidga deras arbetstemperaturområde, utveckla tilläggsfunktioner såsom luftrening, resistens mot mossa eller förhöjd energieffektivitet.

FoU-centrernas huvudsakliga verksamhetsinriktningar är:

  • Utveckling av nya takläggnings-, vatten- och värmeisoleringsmaterial
  • Forskningar: kemiska, fysiska och andra analyser, stöd i lösning av teknologiska problem 
  • Modernisering av produktionsteknologin
  • Vidareutveckling av metoderna för analys av råmaterial och slutprodukter, införandet av snabba analysmetoder
  • Kollaborativt stöd till fabrikslaboratorierna

Laboratorier vid fabrikerna arbetar med modern utrustning som används för att studera materialens fysiska och mekaniska egenskaper inom ett stort temperaturområde, fastsälla råvarornas struktur och sammansättning, testa materialens hållbarhet.

Den unika kromatografiutrustningen används för att bestämma sammansättningen av bitumen för tillverkning av takmaterial samt optimera valet av modifierande tillsatsmedels typ och mängd.

Klimatkammaren används för att forska i materials åldrandeprocess. Denna metod gör det möjligt att efter bara 2 eller 3 månaders testning förutsäga vattenisoleringsmaterialens prestanda efter flera års exploatering på taket.

En av TECHNONICOLs viktigaste prioriteringar är eldbeständiga byggmaterial och byggsystem. Vattenisolerande takmembran uppfyller de stränga europeiska brandsäkerhetskraven. Bitumen- och syntetmembran förmår att stå emot eld och motsvarar klass E. Taksystem testas för utvärdering av eldbeständigheten och uppfyller kriterierna för BROOF-klassificering.

Forskning och införande av avancerade teknologier gör det möjligt för TECHNONICOL att varje år introducera nya produkter och en mängd av produktvariationer beroende av kundernas behov. I samarbete med FoU-center har våra produktionsanläggningar erhållit en rad produktcertifikat utfärdade av välrenommerade institutioner jorden runt.