TECHNOELAST K-MS 170/3000

Detta materiel är avsett att utgöra undre lag i taktäckning på byggnader samt för vattenisolering av byggnadskonstruktioner. Det används såväl för att lägga nytt tak, som för reparation av gammalt tak. Det kan användas vid vattenisolering av fundament. Det kan användas som underlagstäckning för tegelpanna av bitumen och monteras mekaniskt. Materialet rekommenderas ej för enlagstäckning eller enlags vattenisolering.

Materielet klistras på förbehandlad grund genom svetsning med hjälp av gasolbrännare, eller sätts på varma eller kalla kitt. Som underlagstäckning för tegelpanna av bitumen monteras det mekaniskt.

 Egenskaper TECHNOELAST K-MS 170/3000
 Tjocklek, mm  2.5
 Massa per m2 i kg  3.0-0.15
 Maximal dragkraft L/T, N/50 mm
700/500±100
 Resistens mot rivning, N
180/180±30
 Töjning, % 50/50±25
 Tålighet mot avrinning vid förhöjd temperatur, °С ≥ 100
 Flexibilitet vid låg temperatur, °С ≤ -25
 Längd / bredd, m 10 / 1