TECHNOELAST K-PS 170/5000

Detta materiel är avsett att utgöra övre lag i taktäckning av byggnader och byggnadskonstruktioner. Det används såväl för att lägga nytt tak, som för reparation av gammalt tak. Materialet är täckt med ett skyddande skikt av skifferkross som skyddar bindemedlet av polymerbitumen mot ultraviolett strålning. Det skyddande skifferkrosset finns i ett brett utbud av färger, vilket bidrar till att lösa olika estetiska lösningar för byggnader.

Materielet klistras på förbehandlad grund genom svetsning med hjälp av gasolbrännare.

 Egenskaper TECHNOELAST
K-PS 170/5000
 Tjocklek, mm  4.0
 Massa per m2 i kg  5.0-0.25
 Maximal dragkraft L/T, N/50 mm
700/500±100
 Resistens mot rivning, N
180/180±30
 Töjning, % 50/50±25
 Tålighet mot avrinning vid förhöjd temperatur, °С ≥ 100
 Flexibilitet vid låg temperatur, °С ≤ -25
 Längd / bredd, m 8 / 1