Självhäftande tätningstejp

NICOBAND - ett bekvämt sätt att täta diverse sprickor och fogar. Den kan också användas för att isolera skarvar, takreparationer och för takreparationssystem.